A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Опорний заклад "Диканська загальноосвітня школа I-III ступенів Диканської селищної ради Полтавського району Полтавської області"

Робота сайту

Диканська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Диканської районної ради Полтавської області

Наказ № 259

26 грудня 2019 року

Про оновлення складу робочої групи по обслуговуванню шкільного сайту

На виконання наказу відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Диканської райдержадміністрації № 40 від 24.02.2011 р., «Про створення робочої групи по обслуговуванню шкільних сайтів»,

НАКАЗУЮ:

 1. Оновити склад робочої групи по обслуговуванню шкільного сайту.

 2. Призначити адміністратором і відповідальним за роботу сайту та розміщення інформації на ньому вчителя інформатики Барабаш Ю.В

 3. Відповідальними за збір інформації призначити педагога-організатора Томахіну Л.Г. та учня – кореспондента, президента учнівського об'єднання «Лідер» Яковенко В., учень 11 класу.

 4. Відповідальність за зміст розміщуваної інформації на сайті покласти на заступника директора з виховної роботи Кальник Л.І.

 5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор школи                                                 Л.М. Сімаченко


«Затверджую»
Директор 
Диканської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
Л.М. Сімаченко
«25» грудня 2019р.

Положення про шкільний сайт

1. Загальні положення

1.1. Дане Положення розроблено з метою визначення порядку створення та роботи інформаційного сайту Диканської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Диканської районної ради Полтавської області в рамках реалізації проекту Створення регіонального єдиного інформаційного  освітнього простору Полтавської області.

1.2. Шкільний Web-сайт (далі Cайт) створюється з метою активного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи школи, як інструмент мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу.

1.3. Сайт є одним із інструментів забезпечення навчальної та позаурочної діяльності школи і є публічним органом інформації, доступ до якої відкритий для всіх бажаючих.

1.4. Дійсне положення визначає поняття, цілі, вимоги, критерії та організацію шкільного сайту і розроблено з метою визначення вимог  до організації і підтримки працездатності шкільного сайту в рамках модернізації системи освіти в умовах інформаційного суспільства.

1.5. Керівник навчального закладу призначає технічного редактора сайту, який несе відповідальність за вирішення питань про розміщення інформації, про видалення чи оновлення застарілої інформації.

1.6. Створення і підтримка сайту є предметом діяльності шкільної команди. Сайт  - це не окремий  специфічний вид діяльності, він поєднує в собі процес збору, обробки, оформлення, публікації інформації з процесом інтерактивної комунікації і в той же час презентує актуальний результат діяльності школи.

2. Мета і задачі шкільного сайту

2.1. Мета: розвиток єдиного інформаційного освітнього простору в школі та регіоні, представлення школи  Інтернет-спільноті.

2.2. Задачі:

- Позитивна презентація інформації про досягнення учнів та педагогічного колективу, про особливості школи, історії її розвитку, про освітні програми та проекти.

- Систематичне інформування учасників освітнього процесу про діяльність навчального закладу.

- Формування позитивного іміджу школи.

- Здійснення обміну педагогічним досвідом та демонстрація досягнень педагогічного, учнівського колективів.

- Створення умов для мережевої взаємодії всіх учасників освітнього  процесу: педагогів, учнів, батьків, випускників, громадських організацій та зацікавлених осіб.

- Створення умов мережевої взаємодії школи з іншими установами.

- Стимулювання творчої активності вчителів та учнів.

- Підвищення ролі інформатизації освіти, організація навчання з використанням мережевих освітніх ресурсів.

- Сприяння створенню в регіоні єдиної інформаційної інфраструктури.

- Створити умови вільного доступу згідно статті 30 Закону України “Про освіту” для осіб з порушеннями зору до інформації про діяльність школи.

3. Інформаційний ресурс Сайту

3.1. Інформаційний ресурс Сайту формується у відповідності до діяльності всіх структурних підрозділів школи, вчителів, учнів, батьків, ділових партнерів та зацікавлених осіб.

3.2. Інформаційний ресурс Сайту є відкритим і загальнодоступним.

3.3. Основними інформаційно-ресурсними компонентами Сайту є:

 • стату школи;
 • контактна інформація про школу (адреса, номери телефонів, адреса електронної пошти);
 • матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);
 • дані про адміністрацію;
 • освітні програми, що реалізуються в школі з переліком навчальних дисциплін, курсів, предметів, практики, що передбачена відповідною освітньою програмою;
 • порядок вступу до школи;
 • умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • перелік додаткових освітніх ті інших послуг, їх вартість порядок надання та оплати;
 • мова навчання;
 • територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником;
 • ліцензований обсяг і фактична кількість осіб, які навчаються в школі;
 • електронні версії організаційних документів загальноосвітнього навчального закладу (Концепція,  Програма розвитку, Устав школи, локальні акти та положення);
 • правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;
 • план заходів, спрямований на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;
 • порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;
 • порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);
 • матеріали по організації навчального процесу, режим навчання;
 • результати моніторингу якості освіти;
 • річний звіт про діяльність закладу освіти;
 • навчально-методичні матеріали вчителів школи;
 • матеріали про науково-дослідницьку діяльність учнів та їх участь в олімпіадах та конкурсах;
 • інформацію про права людини та права дитини;
 • інформацію з безпеки в Інтернеті, зокрема контакти осіб, до яких можна звернутися з цього питання;
 • електронні каталоги інформаційних ресурсів школи;
 • кошторис та фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів;
 • інформацію про перелік товарів, робіт, і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їхньої вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством (розміщувати не пізніше 10 робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якшо інше не визначено законом);
 • інформація про події (свята, конференції, конкурси);
 • педагогічні кадри, їхній освітній та кваліфікаційний рівень, займана посада, досвід педагогічної діяльності;
 • наявність вакантних посад.

3.4. Заборонено  розміщувати  на шкільному сайті:

- інформаційні матеріали, які містять заклики до насильства і насильницької зміни основ конституційного ладу, що розпалюють соціальну, расову, міжнаціональну і релігійну ворожнечу;

- адреси реєстрації місця проживання;

- приватні номери телефонів та адреси електронної пошти;

- відомості про сімейний і соціальний стан;

- генетичні та біометричні дані, що однозначно ідентифікують особу;

- відомості, що стосуються судового провадження та кримінальних вироків;

- відомості про расову чи етнічну приналежність, політичні погляди, релігійні чи інші переконання;

- відомості про психічне та фізичне здоров’я або сексуальне життя;

- відомості про службу членів сімей у збройних силах та органах правопорядку.

- матеріалів, що становлять загрозу сексуальної експлуатації та зловживань, домагань із сексуальною метою, онлайнового вербування дітей для вчинення злочинів, участі в екстремістських політичних чи релігійних рухах або з метою торгівлі людьми;

- матеріалів принизливого стереотипного зображення та надмірної сексуалізації жінок і дітей;

- зображень і прославлень насильства й завдавання собі ушкоджень, зокрема, самогубств;

- інформації, що обґрунтовує й виправдовує допустимість насильства й жорстокості або спонукає здійснювати насильницькі дії стосовно людей чи тварин;

- принизливих, дискримінаційних або расистських висловів чи закликів до такої поведінки;

- матеріалів порнографічного характеру та/чи матеріалів, що містять сексуальне насильство над дітьми;

• матеріалів з порушенням авторського й суміжних прав;

- інформаційні матеріали, які зачіпають честь, гідність та ділову репутацію громадян, організацій, установ;

- інформаційні матеріали, що містять пропаганду насильства, сексу, наркоманії, екстремістських релігійних і політичних ідей;

- будь-які види реклами, метою якої є отримання прибутку іншими організаціями і установами;

- інші інформаційні матеріали, заборонені до публікації законодавством України;

- У текстовій інформації шкільного сайту не повинно бути граматичних і орфографічних помилок.

3.5. Розміщення інформації рекламно-комерційного характеру допускаються лише за умови  дозволу директора школи. Умови розміщення такої інформації регламентуються спеціальними договорами.

3.6. Частина інформаційного ресурсу, який формується за ініціативи підрозділів, творчих колективів, педагогів, учнів, може бути розміщена на окремих блогах та сайтах, доступ до яких організується із Сайту школи.

4. Організація інформаційного наповнення та супроводу Сайту

4.1. Адміністрація навчального закладу відповідає за змістове наповнення сайту та його своєчасне оновлення.

4.2. Керівник школи є адміністратором сайту, який несе відповідальність за вирішення питань про розміщення інформації про видалення і оновлення застарілої інформації, володіє правом вето на публікацію будь-якої інформації на сайті, контролює і регулює роботу редактора сайту. Адміністратор сайту здійснює консультування осіб, відповідальних за надання інформації щодо реалізації концептуальних рішень і поточних проблем, пов'язаних з інформаційним наповненням і актуалізацією інформаційного ресурсу. Порядок супроводу і оновлення сайту визначається адміністратором, за фактом наявності матеріалів, в можливо короткий період, що не порушує основну діяльність.

4.3. Керівник школи призначає технічного редактора, який веде збір, обробку та публікацію інформації на сайті, редагує інформаційні матеріали, санкціонує розміщення інформаційних матеріалів на сайті, може створювати мережу кореспондентів, оформляє новинні статті та інші інформаційні матеріали для сайту, своєчасно розміщує інформацію на сайті. Поточні зміни структури Сайту здійснюються технічним редактором Сайту школи. Зміни, які носять концептуальний характер, погоджуються директором школи.

4.4. Заступники керівника школи, представники органів самоврядування школи та інші відповідальні особи за закріплені за ними напрями  в рамках посадових обов'язків відповідають за змістовне наповнення шкільного сайту (збір і первинна обробка інформації). За кожним розділом Сайту (інформаційно-ресурсному компоненту) можуть бути визначені відповідальні за збір і надання відповідної інформації. Перелік обов'язково наданої інформації і виникнення у зв'язку з цим зон відповідальності підрозділів затверджується наказом директора школи.

4.5. Інформація, готова для розміщення на сайті, надається в електронному вигляді адміністратору сайту або технічному редактору, який оперативно забезпечує її розміщення в відповідному розділі сайту. Якщо інформація має специфіку шкільного предмета, то вона розміщується відповідним учителем. У порядку винятку текстова інформація може бути надана в рукописному вигляді без помилок і виправлень, графічна - у вигляді фотографій, схем, креслень. Інформація, що не відповідає формату сайту і суперечить положенню про шкільний сайт, його правилами або здоровому глузду, не розміщується на сайті без будь-яких пояснень.

4.6. До виконання робіт за наданою інформацією можуть бути залучені всі учасники навчально-виховного процесу. Правильність інформації наданої педагогами для розміщення на сайті школи підтверджується самими педагогами, а в разі розбіжності її з реально існуючою інформацією, відповідальність покладається на педагога, який її презентував.

4.7. Оновлення сайту проводиться не рідше двох разів на місяць. Розділ «Новини» поповнюється не рідше одного разу на тиждень. При порушенні п. 3.4. цього Положення відповідна особа може бути притягнута до адміністративної або кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством.

4.8.  Директор школи залучає до роботи над сайтом технічного спеціаліста, який проектує і створює структуру сайту; його технічне виконання; розміщення в мережі; підтримку функціонування.

5. Персональні дані

5.1. При підготовці матеріалів для розміщення в Інтернеті, адміністрація школи та розробники Сайту зобов’язані забезпечити  виконання вимог Закону  України "Про захист персональних даних" ( у ЗМІ від 02.07.2010).

5.2. Розробники Сайту зобов’язані збирати письмові дозволи на учасників заходів (їх батьків), які надають право розробникам публікувати персональні дані учнів та педагогів на сайті школи.

5.3. Відомості про суб’єкт персональних даних можуть бути вилучені  в будь-який час  із загальнодоступних джерел персональних даних на вимогу суб’єкта персональних даних  чи його законних представників.

6. Фінансування, матеріально-технічне забезпечення

Фінансування створення і підтримки шкільного сайту здійснюється за рахунок позабюджетних джерел і спонсорів.

7. Академічні доброчесність

Відповідно до статті 42 Закону України «Про освіту» академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів і визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

7.1. Дотримання академічної доброчесності педагогічними та науково‑педагогічними працівниками з огляду на функціонування сайту передбачає (скорочені тези статті 42 Закону України «Про освіту»):

• посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

• дотримання норм законодавства про авторське право й суміжні права;

• надання достовірної інформації про методики й результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково‑педагогічну, творчу) діяльність;

• контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти.

7.2. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

• посилання на джерела інформації в разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

• дотримання норм законодавства про авторське право й суміжні права;

• надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації тощо.

7.3. Порушенням академічної доброчесності вважають:

• академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

• самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;

• фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовують в освітньому процесі або наукових дослідженнях;

• фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;

• обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування тощо.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування